Helse

Bichon Frisé går for å være en sunn og frisk rase.  Som alt levende, kan naturen gå sin egen vei, selv om en avler og gjør kombinasjoner under de beste forutsetninger.

Nedenfor viser vi til Agria's statistikk over de vanligste tiilstander som Bichon Frisé søker veterinær for.  Statistikken er de 10 vaneligste hvor fordøyelsesproblemer er nr 1 og øreproblemer er nr 10, i perioden 2016 - 2021

Kilde: Agria Forsikring

  • Digestive
  • God- eller ondartet kreft
  • Sykdom i bevegelsesapparatet f.eks. Patella lux
  • Skin
  • Symptom whole body
  • Eyes
  • Injury
  • Urinary/lower
  • Heart
  • Ear