Styret 2024

Leder Lisbeth Eriksen

Nestleder Wivi-Anne Olsen

Styremedlem Gro Anita Pedersen

Kasserer Beata Pytka

Sekretær Anette Becher

   

Vara Bjørg Sperbund Larsen

Vara Merethe Johannessen


Revisor Veronica Dahle

Vara Liv Thorstensen


Henvendelser til styret sendes email: norskbichonfriseklubb@gmail.com

Telefon: 0047/ 979 66 855


Valgkomiteen leder Elna Reinfjell

Medlem Mona G. Korsmo

Medlem Charlotte Nilsen

Vara  Arnfinn Olsen

Forslag kandidater sendes valgkomiteen email: elnarain@online.noValpeformidler: Solfrid Træet email: sop-trae@online.no

Telefon: 0047/ 928 56 354

Distriktskontakt nordland: Elna Reinfjell email: elnarain@online.no

Telefon: 0047/ 905 73 826Kontakt webansvarlig email: webmasternbfk@gmail.com