Nye avlsprogram

Tidligere har Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS) vært et tiltak fra NKK for å sikre forsvarlig avl og god helse hos alle raser. RAS er nå gått ut og blir erstattet av de nye avlsprogrammene, som NKK utarbeider. Så fort dette arbeidet er klart vil websiden oppdateres med nytt avlsprogram for Bichon Frisé.