Om Bichon

Rasens historie, bakgrunn og utvikling

Bichon Frisé, tidligere kalt Bichon Tenerife, er en liten hund som kommer fra Middelhavsområdet.  Den tilhører bichon-familien som stammer fra barbet-hunden, en middels stor vannspaniel.  Barbet hunden er også forgjenger til andre raser, blant annet Puddelen.

Bichon-familien omfatter rasene Bichon Frisé, Bichon Havanaise, Bichon Bolognese og Malteser.

To andre raser er også ofte nevnt som medlemmer av bichon-familien: Løwchen og Coton De Tulear.  En del oppdrettere av Løwchen mener imidlertid at hunden var etablert som selvstendig rasetype for så lang tid tilbake at den ikke kan sies å ha sterk tilknytning til bichon-familien.  Coton De Tulear synes derimot ut fra undersøkelser av bakgrunnshistorikk å være mer beslektet med bichon-rasene.

Bichon Frisé er kjent for sin vennlighet
Bichon Frisé er kjent for sin vennlighet
Bichon Frisé elsker å leke
Bichon Frisé elsker å leke

Når det gjelder Bichon Frisé antas det at spanske sjømenn tok med seg denne hunden til den største av Kanariøyene, Tenerife.  Derav kommer dens tidligere navn, Bichon Tenerife.  Siden fulgte hunden sjøfarere tilbake igjen til det europeiske kontinent, hvor den etter hvert ble en kjæledegge for spanske og italienske adelsmenn.  Under den franske invasjonen av Italia på 1400-tallet, tok franskmennene med seg hunden som krigsbytte.  Dette viser hvor umåtelig populær denne hunden var.  Den levde et sorgløst liv hos adelen ved det franske hoff. 

Toppen av rasens popularitet var under Henry III (1574-1589)  Han ville være sammen med sine hunder hele tiden og fikk laget en kurv som han kunne henge rundt halsen for å bære dem med seg mens han skjøttet sine kongelige plikter.  De fornemme damer og herrer ved hoffet ble smittet av kongens idé og bar også sine hunder med seg, gjerne i en liten kurv som de hadde rundt halsen.

Noen hundre år senere var det imidlertid slutt på det søte hoffliv.  Under den franske revolusjonen (1789-99) led adelens skjødehunder den samme skjebne som adelen selv, de ble avlivet i hopetall.  Nå avtok Bichonens popularitet.  Den ble forvist til gatene hvor den reiste sammen med gjøglere og sirkusgrupper og utførte forskjellige triks, eller den streifet rundt gatelangs.  Fremdeles gledet den alle som kom i dens vei med sitt livlige temperament og morsomme måte å være på.  Det er ikke overraskende at soldater som returnerte fra kampene ved fronten under første verdensrig, brakte hundene med hjem som kjæledegger.

Et fint trekløver
Et fint trekløver

Etter krigen fikk imidlertid franske og belgiske oppdrettere øynene opp for potensialet til denne lille skøyeraktige hunden og det ble en kontrollert avl av rasen.  Madame Bouctovagniez president i den franske miniatyrhundklubben, skrev i 1933, i samarbeid med belgiske venner, en standard for Bichon Tenerife.

Det er blitt fortalt at leder for standard komiteen, Madame Nizet de Leemans , i 1933 hadde et møte med rase-entusiaster hvor der foregikk en heller opphetet diskusjon angående navnet på den nye hunderasen. Til slutt utbrøt Madame Nizet "Hvordan ser hunden ut"  Det ble svart at hunden var krøllete i pelsen.  "Vel sa Madame Nizet, da må den hete Bichon á poil frisé (den krøllete bichonen)

Hunden ble i 1934 offisielt godkjent av FCI under dette navnet som en  fransk/belgisk rase.

I 1956 kom rasen til USA med de franske innvandrerne, herr og fru Picault.  Her ble etter hvert rasen for alvor populær.  En profesjonell handler og internasjonalt kjent hundedommer, Frank Sabella, holdt i 1969 en demonstrasjon i hvordan han ville framvise Bichon Frisé på utstilling.

På et seminar holdt av den amerikanske Bichon Frisé klubben viste han hvordan han ville bade, føne, børste og klippe hunden.  Isteden for en noe rufset og krøllet hund, presenterte Frank Sabella en rund, myk, pudderkvastlignende skjønnhet med myke linjer og med sorte øyne og nese som kontrast til det hvite.

I 1973 ble rasen godkjent av den amerikanske kennelklubben.  Til England kom de første Bichonene i 1974.  Disse var importert fra Amerika. Til Norge kom de første Bichonene i 1977 fra England via familien Robinson.  Det var Leijazulip Danielle og Leijazulip Philippe.  Danielle og Philippe ble paret og banet veien for rasen i Norge.  De fikk blant annet datteren Perito White Mystic, som ble paret med Tresilva Don Azur.  Disse fikk to avkom Ch Sankt Obri Snøhvit og Ch Sankt Obri Chivas.  Dette var rasens start i Norge.  To hunder som har vært med å prege rasen, fram til slik den ser ut i dag er Ch Kynismar Bugsy Malone og Ch Sergant Pepper From Ligray, begge importert fra England.  I de årene hunderasen har vært i Norge, har den blitt en populær selskapshund.