NBFK's Avlsstrategi

I tillegg til punktene nedenfor, viser vi også til NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt NKK's avlsstrategi

NBFK's Avlsstrategi

Norsk Bichon Frisé Klubb følger NKK's grunnleggende regler for avl og oppdrett. I tillegg har klubben noen egne regler.

Som forvalter av rasen Bichon Frisé, oppfordrer vi klubbens oppdrettere til å bestrebe seg på og følge klubbens avlsstrategi. Styret i NBFK fungerer som avlsråd, så lenge det ikke er valgt egne personer til det. Styret er tilgjengelig for råd og veiledning for alle klubbens medlemmer. Se anbefalinger nedenfor.


1.  Siden 01.01.2013 har NBFK hatt krav om øyelysing av foreldredyr.  Alle avlsdyr skal være øyelyst før paring.          Øyelysingen må ikke være eldre enn 1 år. 


2.  Hunden skal være kneleddsundersøkt, med status ikke over 0-1. 3.  Hunden bør ha minst to ganger Very Good, eller en gang Excellent fra utstilling.

Utstillingskravet kan unnvikes ved å søke NBFK, som kan gi dispensasjon.  Det vil aldri bli gitt dispensasjon fra helsekrav.